Adolescents i TIC

PREVENCIÓ EN LÍNIA DE L’ANSIETAT

2013- actualitat.

L’objectiu del projecte és dissenyar i validar un programa psicoeducatiu en línia en una mostra de nens i nenes amb alta sensibilitat a l’ansietat (no presenten patologia ansiosa però sí simptomatologia).

Veure la línia de recerca

RESUM

El projecte, que forma part d’una tesi doctoral, es desenvolupa a través de les accions següents:

  • Dissenyar un portal web adreçat a adolescents.
  • Explorar l’estat emocional de joves de la ESO i seleccionar els que tinguin alta sensibilitat a l’ansietat i puguin beneficiar-se d’una psicoeducació.
  • Proporcionar eines a l’adolescent per controlar l’ansietat no patològica i rebre l’assessorament d’un professional expert.

PUJAR

EQUIP

PUJAR

MATERIALS

Publicacions destacades:

Martínez, M. i Guillamón, N. (2014). Adolescents en Xarxa: Recursos TIC para la promoción de la salud en adolescentes. Jornada Psicologia 2.0. Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Barcelona, 31 de Maig de 2014.

Martínez, M. (2013). Estratègies d’afrontament i nivells d’ansietat en els adolescents. (Treball de recerca inèdit). Departament de Psiquiatria i Psicologia Mèdica. Universitat Autònoma de Barcelona.

Martínez, M. (2013). Avaluació d’un programa pilot per adolescents amb elevada ansietat. (Suficiència investigadora inèdita). Departament de Psiquiatria i Medicina Legal. Universitat Autònoma de Barcelona.

Martínez, M. (2016). Eines TIC per la intervenció psicològica amb nens i adolescents. II International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents. Barcelona, 17-19 de novembre del 2016.

PUJAR

COL·LABORACIONS

El projecte es realitza en col·laboració amb Escoles i Instituts d’Educació Secundària d’arreu de Catalunya.

PUJAR