MÀSTERS


Màster en Psicologia General Sanitària (interuniversitari UdG-UOC), que té com a objectiu habilitar els estudiants per a l’exercici professional com a psicòlegs sanitaris.

A més, hem dissenyat i som responsables de l’assignatura Salut i Xarxa, del Màster en Societat de la Informació i el Coneixement de la UOC. L’objectiu és formar estudiants d’àmbits de coneixement diversos en el model global de l’eSalut. També som docents del Máster en intervención psicológica integral en enfermedades poco frecuentes, del Màster en atenció precoç i família, del Màster en psicologia de l’esport i l’activitat física, i del Màster en Adopció i Acolliment: Intervenció Multidisciplinària.

ASSIGNATURES DE GRAU


Assignatura Psicologia de la salut i la qualitat de vida dins del Grau de Psicologia de la UOC. També participem en el Programa de Doctorat de Cures Integrals i Serveis en Salut

Pràcticum de recerca: Acollim estudiants interessats en desenvolupar les assignatures de pràcticum en un dels àmbits de recerca de PSiNET. Oferim l’oportunitat d’integrar-se en alguns dels nostres projectes i participar-hi de manera activa. Aquestes places s’oferten en funció de la situació i necessitats de cada projecte.

Contacta’ns si hi estàs interessat.