MÀSTERS


Màster en Psicologia General Sanitària (interuniversitari UdG-UOC), que té com a objectiu habilitar els estudiants per a l’exercici professional com a psicòlegs sanitaris.

Màster en Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d’Intervenció (UOC) que té com a objectiu dotar d’eines de treball al professional de la salut mental infanto juvenil.

A més, hem dissenyat i som responsables de l’assignatura Salut i Xarxa, del Màster en Societat de la Informació i el Coneixement de la UOC. L’objectiu és formar estudiants d’àmbits de coneixement diversos en el model global de l’eSalut.

També som docents del Màster en Treball Social Sanitari (UOC); Máster en intervención psicológica integral en enfermedades poco frecuentes (USevilla); Màster en atenció precoç i família (URL); Màster en psicologia de l’esport i l’activitat física (UAB); Màster en Adopció i Acolliment: Intervenció Multidisciplinària (URL- U.P. Comillas).

ASSIGNATURES DE GRAU


Assignatura Psicologia de la salut i la qualitat de vida dins del Grau de Psicologia de la UOC. També participem en el Programa de Doctorat de Cures Integrals i Serveis en Salut

Pràcticum de recerca: Acollim estudiants interessats en desenvolupar les assignatures de pràcticum en un dels àmbits de recerca de PSiNET. Oferim l’oportunitat d’integrar-se en alguns dels nostres projectes i participar-hi de manera activa. Aquestes places s’oferten en funció de la situació i necessitats de cada projecte.

Contacta’ns si hi estàs interessat.